O mne

Som vyštudovaná psychologička, mám za sebou dlhodobú klinickú prax na ambulancii klinickej psychológie, kde som pracovala predovšetkým s deťmi, dospievajúcimi a mladými dospelými. V rámci psychologickej práce mám tiež skúsenosti z oblasti školstva, kde som pôsobila v poradenskom zariadení, ale aj  priamo na viacerých stredných školách. V dávnejšej minulosti som pracovala viac s dospelými klientmi, na ambulancii klinickej psychológie pre dospelých. Dospelej klientele sa aktuálne venujem vo svojej súkromnej terapeutickej praxi. Príležitostne externe spolupracujem ako psychológ s firmami, kde pomáham podporiť zamestnancov individuálne, ako aj cez skupinové aktivity a školenia.

Moje formovanie a životnú cestu však významne ovplyvnili rôznorodé pracovné skúsenosti a najmä dlhšie pôsobenie a práca mimo Slovenska, ktoré boli okrem iného súčasťou môjho osobného hľadania vlastnej cesty.  Dlhé roky som sa venovala dobrovoľníckej činnosti, najmä s deťmi a mladými ľuďmi – na Slovensku i v zahraničí. Pracovala som tiež v neziskovej organizácii,v terénnej práci s obeťami trestných činov. Istý čas som pôsobila aj v oblasti biznisu, v rámci recruitmentu, ale aj v  korporátnom prostredí. Keďže verím, že každý z nás má dostatočné zdroje, silu a odpovede vo vlastnom vnútri, na svojej osobnej ceste som opakovane využila čas retreatu – dlhšie i kratšie pobyty v ústraní, v samote a kontakte so sebou, alebo „pútnickým“ putovaním lesmi, s batohom, z ktorých čerpám inšpiráciu dodnes.

Moja zvedavosť a túžba po kontakte so svetom a odlišnosťou, ale aj po kreovaní svojej osobnosti a osobnostnom raste v iných podmienkach, ma opakovane zaviedli aj mimo komfortnú zónu, do zahraničia, kde opakovane nachádzam možnosť vidieť svet, život a jeho možnosti , ale aj seba samú, z iného uhla. Toto je môj znovuobjavený zdroj a som vďačná, že opakovane napriek nie-ľahkým podmienkam na ceste za touto túžbou, som schopná nachádzať silu a tvorivosť na hľadanie možností, ako sa do iných krajov na istý čas dostať a  nechať sa ovplyvniť aj inými kultúrami a spôsobom žitia či uvažovania. Pôsobila som takto vo Francúzsku, Fínsku, Turecku, na Islande. V rámci hľadania balansu v živote mi veľmi pomáha beh a pohyb, a čoraz viac si uvedomujem silu a hodnotu blízkych vzťahov, ktoré sa mi javia ako to najdôležitejšie, na čom záleží. Viem sa potešiť dobrému filmu, času pri šálke dobrej kávy, mám veľmi rada hory a čas v prírode.  A počas pandémie som objavila čaro niektorých ručných prác – hoc len pre radosť z činnosti samej. Svoje odborné vzdelanie, ako aj prácu na láskavosti k sebe samej, si priebežne dopĺňam aj o iné zdroje starostlivosti o seba a druhých – ako sú napríklad špecifické masážne kurzy. V poslednom období sa mi novým zdrojom stali aj rôzne pohybové a tanečné workshopy, ktoré formujú nielen môj vzťah k sebe, ale aj spôsob mojej terapeutickej práce.

Rada pracujem s ľuďmi, ktorí sa neboja pozrieť na svoj príbeh z iného uhla pohľadu – čo prirodzene na začiatku môžu sprevádzať obavy a neistota, pýta si veľa odvahy a sebapodpory. Zároveň ma teší vidieť, ako bezpečné prostredie a zdravý ľudský kontakt spojený s rešpektom a odbornosťou pomáha k následnej zmene v živote človeka a skvalitneniu jeho bežného fungovania a spokojnosti.

Vzdelanie a absolvované dlhodobé kurzy

2016-2021              Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii (1650 hodín), ukončený skúškou 5.11.2022, zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2008-2009              Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (100 hodín)

2001-2007              Trnavská univerzita, odbor psychológia (magisterské štúdium; štátna skúška)

2003-2007              Trnavská univerzita v Trnave,  doplnkové pedagogické štúdium (štátna skúška)

Krátkodobé kurzy:

  • ASSYST Humanitarian Psychosocial Project a ASSYST pre deti – stabilizácia akútneho stresového syndrómu (služba pro bono pre odídencov z Ukrajiny)
  • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov
  • Krízová intervencia v skupine – na školách, v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka
  • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
  • Práca s metaforickými kartami
  • Projektívna hra v liečbe a diagnostike emočných porúch
  • Terapia hrou
  • Arteterapeutické techniky – tvorivosť
  • a iné…

Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov, členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti: https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=817 a členkou České asociace pro psychoterapii: https://czap.cz/Sys/PublicProfile/74741099/5485226

Pracujem pod odbornou supervíziou a neustále sa ďalej vzdelávam.

Môj profil na linkedine