O mne

Som vyštudovaná psychologička, aktuálne pôsobím na Ambulancii klinickej psychológie, kde pracujem predovšetkým s deťmi, dospievajúcimi a mladými dospelými. V rámci psychológie mám skúsenosti z oblasti školstva, kde som pôsobila v poradenskom zariadení, ale aj  priamo na viacerých stredných školách. V minulosti som pracovala aj s dospelými klientmi, na ambulancii klinickej psychológie pre dospelých. Príležitostne spolupracujem ako psychológ s firmami, kde pomáham podporiť zamestnancov individuálne, ako aj cez skupinové aktivity a školenia.

Moje formovanie a životnú cestu však významne ovplyvnili rôznorodé pracovné skúsenosti a najmä dlhšie pôsobenie a práca mimo Slovenska, ktoré boli súčasťou môjho osobného hľadania vlastnej cesty. Dlhé roky som sa venovala dobrovoľníckej činnosti, najmä s deťmi a mladými ľuďmi – na Slovensku i v zahraničí. Pracovala som tiež v neziskovej organizácii, v terénnej práci s obeťami trestných činov. Istý čas som pôsobila aj v oblasti biznisu, vrátane korporátneho prostredia. Keďže verím, že každý z nás má dostatočné zdroje, silu a odpovede vo vlastnom vnútri, na svojej osobnej ceste som opakovane využila čas retreatu – dlhšie i kratšie pobyty v ústraní, v úplnej samote a kontakte so sebou (alebo putovaním lesmi, s batohom), z ktorých čerpám inšpiráciu dodnes.

Rada pracujem s ľuďmi, ktorí sa neboja pozrieť na svoj príbeh z iného uhla pohľadu – čo prirodzene na začiatku môžu sprevádzať obavy a neistota, pýta si veľa odvahy a sebapodpory. Zároveň ma teší vidieť, ako bezpečné prostredie a zdravý ľudský kontakt spojený s rešpektom a odbornosťou pomáha k následnej zmene v živote človeka a skvalitneniu jeho bežného fungovania a spokojnosti.

Vzdelanie a absolvované dlhodobé kurzy

2016-2021              Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii (1655 hodín)

2008-2009              Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (100 hodín)

2001-2007              Trnavská univerzita, odbor psychológia (magisterské štúdium; štátna skúška)

2003-2007              Trnavská univerzita v Trnave,  doplnkové pedagogické štúdium (štátna skúška)

Krátkodobé kurzy:

  • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov
  • Krízová intervencia v skupine – na školách, v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka
  • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore
  • Práca s metaforickými kartami
  • Projektívna hra v liečbe a diagnostike emočných porúch
  • Terapia hrou
  • Arteterapeutické techniky – tvorivosť
  • a iné…

Som registrovaná v Slovenskej komore psychológov a členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Pracujem pod odbornou supervíziou a neustále sa ďalej vzdelávam.

Môj profil na linkedine