Cenník

Individuálne sedenie dospelý

osobne

50 min – 40 eur

Individuálne sedenie dospelý

online/v anglickom jazyku

50 min – 45 eur

Pri online práci prebieha platba prevodom vopred, pri osobnom stretnutí v hotovosti, v závere sedenia.

Metóda ASSYST – krízová intervencia – služba pro bono pre odídencov z Ukrajiny.