Ako pracujem

Môžete sa na mňa obrátiť:

 • v životnej kríze, ustrnutí vo vlastnom živote či nespokojnosti s vlastným životom – keď neviete, ako ďalej, ako znovu začať alebo sa vôbec pohnúť z miesta, keď sa život zdá byť príliš náročný, zmätočný alebo sa v ňom cítite stratení
 • pri ťažkostiach zmieriť sa s niektorými aspektami svojej osobnej histórie a vlastného príbehu; pri ťažkostiach so sebaprijatím
 • pri rôznych vzťahových ťažkostiach (v rámci vlastnej rodiny, v partnerstve, manželstve,..)
 • pri nezvládaní pracovných nárokov, nespokojnosti s pracovným uplatnením
 • pri potrebe podpory v ťažkom životnom období
 • pri úzkosti, somatizácii
 • počas pobytu v zahraničí
 • a iné

Môj prístup

Pri práci s klientmi sa riadim etickými kódexami platnými pre prácu psychológov a psychoterapeutov.  Opieram sa o poznatky  Geštalt psychoterapie, ponúkam teda pri svojej práci ako prioritné:

 • rešpekt voči Vám a situácii, v ktorej sa nachádzate
 • zásadu dôvernosti a anonymity
 • empatický a citlivý prístup
 • autenticitu a pravdivosť – v maximálnej možnej miere
 • ľudský kontakt a bezpečie
 • odbornosť a profesionalitu
 • prácu a bytie s aktuálnou situáciou – s tým, čo je prítomné „tu a teraz“, ktoré sú východiskom pre možnú zmenu

Prvé sedenie

Počas 1. stretnutia ma budú zaujímať dôvody, prečo ste vyhľadali pomoc, prečo práve teraz, budeme sa rozprávať o Vašej osobnej histórii, ktorá vyústila do aktuálnej situácie/prežívania, ako aj o tom, či ste už vyhľadali podobný druh pomoci, príp. s akým výsledkom.

Prvé sedenie je možnosťou zistiť, či by sme vedeli spoločne na zlepšení Vašej situácie a odstránení ťažkostí pracovať. Skúsime si dohodnúť cieľ našej spolupráce, frekvenciu a spôsob stretnutí, prípadne ich počet, pri pláne dlhodobého vedenia základné pravidlá spolupráce (zahrnuté aj v písomnej forme, v rámci Informovaného súhlasu) a tiež spôsob jej ukončovania.

Budete mať, samozrejme, priestor na svoje otázky a hneď aj možnosť vyskúšať si, či by Vám môj spôsob práce vyhovoval. Snažím sa svoj prístup  prispôsobovať potrebám a situácii klienta – pričom ste zároveň aj tvorcom procesu; základom je pre mňa kontakt a rozhovor s Vami.

Sedenia prebiehajú na pravidelnej báze raz týždenne.