„Kto sa pozerá len smerom von, sníva; kto sa pozerá dovnútra, prebúdza sa.“

C. G. Jung

Ďakujem za navštívenie mojej stránky.

Ponúkam Vám spoluprácu pri hľadaní Vašej osobnej cesty, podporu v situáciách, keď sa neukazujú riešenia aktuálnej krízy alebo v období, ktoré Vám neprináša radosť či uspokojenie. Poskytujem sprevádzanie pri hľadaní porozumenia vlastnému príbehu a jeho zmyslu, pri hľadaní nových ciest tak, aby sa v živote neopakovali staré vzorce, ktoré nás niekedy držia v začarovanom kruhu.

Zameriavam svoje služby na tých, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú sa naučiť lepšie sa o seba postarať, posunúť sa v kvalite vlastného prežívaného života.

Vnímam svoju prácu ako sprevádzanie druhého na istom úseku cesty tak, aby (znovu)objavil svoje  vnútorné zdroje a  dokázal pokračovať posilnený aj sám.

Nemám odpovede na všetky otázky, môžem ich však spolu s Vami hľadať – lebo verím, že ich má každý vo svojom vnútri. Pracujem najmä prostredníctvom metód a princípov Geštalt psychoterapie.

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.